1. Uchwała Stowarzyszenia TrekSfera z dnia 14.10.2017

Na podstawie punktu 4. b) Regulaminu Stowarzyszenia TrekSfera dotyczącego składek na działalność Stowarzyszenia Zebranie Członków ustala:

1. Składka członkowska wynosi minimum 10 zł lub więcej według uznania osoby wpłacającej.
2. Składka opłacana jest za dany rok w ciągu jego trwania.
3. Składki przeznaczane są, zgodnie z celami Stowarzyszenia, na materiały takie jak plakaty, ulotki, gadżety reklamowe i nie tylko.

Uchwała została przyjęta większością 10 głosów, przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przegłosowania.